• Nity standardowe Ø 4,8 tylko z aluminium.
  • Nity Multifar Ø 4 tylko z aluminium.
  • Sita maksymalna 5372 N.
  • Skok 19 mm.

Opis

ØNity standardNity specjalneMultinoxTamp
2.4

3

3.2

3.4

4

4.8