Artykuły ścierne

R293-pasy wąskie
Pasy
Krążki
Ściernice listkowe
Ściernice do przecinania
Ściernice do szlifowania
Tarcze diamentowe